Garantie

Bij Grillguardo hechten we het grootste belang aan het produceren van veilige, duurzame en betrouwbare producten.

Hierbij vind u alle informatie die u nodig heeft in het geval dat er zich toch een defect zou voordoen aan uw GRILLGUARDO-product.

Uw Grillguardo-product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Deze garantie wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:

  • U de oorspronkelijke koper bent of de persoon die het Grillguardo-product heeft ontvangen als geschenk en is op geen enkele manier overdraagbaar aan volgende eigenaren
  • U beschikt over het originele aankoopbewijs, hetzij met de originele aankoopbon met de vermelding van het product en de datum, hetzij met de originele aankoopfactuur

Zonder deze originele aankoopbon of originele factuur kan geen aanspraak worden gemaakt op boven vernoemde garantie.

Hieronder vind u het overzicht van wat wel en niet door de garantie wordt gedekt:

GEDEKT

Deze garantie dekt alle fabricagefouten op voorwaarde dat:

  • U ons product heeft gebruikt en onderhouden overeenkomstig de instructies in onze handleiding

Onze Grillguardo-kwaliteitsafdeling gaat na of het defect zich heeft voorgedaan bij normaal gebruik en juist onderhoud.

Het is Grillguardo toegelaten om u te vragen de door u aangegeven onderdelen die defect zouden zijn op te sturen (voldoende gefrankeerd) voor inspectie en controle.

NIET GEDEKT

De volgende schade en gebreken worden niet door de garantie gedekt:

  • Onjuist gebruik van het product of wijzigingen aan de voorgemonteerde onderdelen.
  • Misbruik, oneigenlijk en verkeerd gebruik van het product (niet conform de gebruikshandleiding).
  • Elke wijziging of modificatie van het product.
  • Gebrekkig onderhoud en foutieve opberging van het product.
  • Visuele onregelmatigheden die inherent zijn aan het fabricageproces. Deze onregelmatigheden worden niet als fabricagefouten beschouwd.
  • Roest of verkleuring ten gevolge van externe invloeden, gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, blootstelling aan chloor, … enz. Deze schade wordt niet als een fabricagefout beschouwd.

GARANTIEAFHANDELING

Indien uw product gedurende de garantieperiode een defect vertoont, kan u contact opnemen met onze klantendienst:

Maandag t/m vrijdag van 9u – 18u
Zaterdag: 10u – 17u

Telefoon: 09 430 09 90
Mail: hello@grillguardo.com

Gelieve samen met uw aanvraag het defect te beschrijven en een kopie van het aankoopbewijs bij te voegen. Vermeld ook uw contactgegevens (indien u de aanvraag doet via mail), zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie (bijvoorbeeld foto’s van het product) of een retourzending van het product te vragen om uw verzoek te kunnen verwerken.

Als uw product een defect vertoont dat onder deze garantie valt, zullen wij het kosteloos vervangen of herstellen. Indien het product niet meer leverbaar is, behouden wij ons het recht voor het product te vervangen door een gelijkwaardig product.