Bij Grillguardo hechten we het grootste belang aan het produceren van veilige, duurzame en betrouwbare producten.

De geldende wetgeving geeft u als klant een aantal rechten indien het product defect is.
Deze rechten omvatten aanvullende service of vervanging, reductie van de aankoopprijs en compensatie indien een tekortkoming kan worden aangetoond. Binnen de Europese Unie betreft dit een tweejarige wettelijke garantie met ingang van de datum waarop het product wordt overgedragen.

In het geval er zich een defect zou voordoen aan uw GRILLGUARDO-product, kan u hier alle informatie terugvinden met betrekking tot de garantie.