Wanneer het product nog steeds ongeopend in de originele verpakking zit, aanvaarden we jouw retour zonder meer. Het is daarom belangrijk om de verpakking enkel te open wanneer je 100% zeker bent dat je het product wenst te gebruiken.

Wanneer de verpakking van producten is geopend, wanneer producten onvolledig blijken te zijn of reeds zijn gebruikt, heeft Grillguardo steeds het recht om een schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het product heeft ondergaan tijdens het gebruik.

Deze waardebepaling zal dus geval per geval gebeuren om zo een nauwkeurige waardevermindering te kunnen bepalen.

Volgende zaken zijn belangrijk om beroep te kunnen doen op een mogelijke terugbetaling:

  • Het product mag geen sporen van gebruik vertonen en moet in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst.
  • Het product moet in dezelfde originele (ongeopende) verpakking zitten als bij ontvangst
  • Alle mogelijke originele accessoires, documenten, gebruikshandleidingen, certificaten, … moeten aanwezig zijn.
  • Je moet nog in het bezit zijn van de aankoopfactuur of geldig kasticket met vermelding van de datum van aankoop.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan je contact opnemen met ons via deze link en wij behandelen je aanvraag met de hoogste prioriteit.

Wanneer je retourzending om welke reden dan ook. Verloren of beschadigd raakt tijdens de verzending naar ons, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en behouden wij ook het recht om geen terugbetaling te doen.

Het is daarom ook zeer belangrijk om het product dat je wenst te retourneren goed te verpakken en te verzekeren vooraleer het te verzenden.

Voor meer info, lees hier alles over ons retourbeleid en hoe het praktisch in zijn werk gaat.